Galeria-PortDeBras

Kde si môžete zacvičiť

    MOVE_ACADEMY-logo-RGB    
PortDeBras:

utorok          19:15           RDS
štvrtok          19:15           RDS
Pilates:
utorok            07:15        RDS
                         09:00       RDS
štvrtok            07:15         RDS
                         09:00        RDS   
piatok            17:10        RDS
Ashtanga Joga:
piatok             09:30     MA

NOVINKA: individuálne lekcie (1-5 klientov) 
už aj u Vás vo firme na základe dohovoru

Rodinné & Pracovné Konštelácie

hellena-logo-Gray

"Konštelácie sú pre mňa veľmi účinná metóda odhaľovania vzťahov v ktorých žijeme. Vzťahov v tom najširšom slova zmysle: k rodine, priateľom, kolegom, ale aj k veciam a k hodnotám v našich životoch. Čo s tým dokážeme urobiť v našich životoch je už iba na nás."

viac info 

 

27.10.2018 ... PortDeBras INTRODUCTION (Poprad)
13.-14.10.2018 ... PortDeBras INTERMEDIATE
17.-18.11.2018 ... PortDeBras Trainer Course