pravidelné hodiny


UTOROK
18:05

RDS ART GROUP
Laurinská 14, Bratislava

VZDELÁVANIE

11.septembra PortDeBras BASIC
(level I.)
01.- 02.októbra PortDeBras INTERMEDIATE
(level II.)

05.-06.november Trainer Course (BRATISLAVA)

VIAC INFORMÁCIÍ K VZDELÁVANIU