vzdelávanie

PortDeBras® vzdelávanie má dve sekcie: certifikované kurzy a workshopy.

Odporúčame začať kurzom BASIC alebo workshopom INTRODUCTION.

certifikované kurzy
workshopy

CertifikovanÉ kurzy


 
BASIC

Level I.

Oboznámenie sa s konceptom a základnými sekvenciami, ktore slúžia na základné pochopenie konceptu. Tieto sekvencie by sa nemali používať na komerčných hodinách.
INTERMEDIATE

Level II.

Detailnejšie oboznámenie sa s konceptom PortDeBras a nadstavbovými sekvenciami, ktore slúžia na rozšírenie pochopenie konceptu. Spolu s úrovňou BASIC vytvárajú ucelený prehľad jednotlivých prvkov.

 
progression

Level III.

Vyšší stupeň vzdelávania a oboznamovania sa s konceptom PortDeBras a nadstavbovými sekvenciami, ktore slúžia na rozšírenie a pochopenie metódy.

excercise

Level IV.

Najvyšší stupeň vzdelávania a oboznamovania sa s konceptom PortDeBras a nadstavbovými sekvenciami, ktore slúžia na rozšírenie a pochopenie metódy.

trainer course

je kurz vždy zameraný na inú oblasť a zvyšuje kvalifikačný stupeň inštruktorov z úrovne "Instructor" na úroveň "Trainer" alebo "Master Trainer"

workshopy

introduction

Workshop slúži na oboznámenie sa s konceptom PortDeBras. Počas workshopu sa učia sekvencie použiteľné priamo na komerčnej hodine spolu s nácvikom metodiky a techniky prevedenia. Platnosť využitia získanej licencie je 24 mesiacov.

BAND

Nadstavbové vzdelávanie s elastickým bandom v rámci konceptu PortDeBras. Počas workshop sa učia sekvencie použiteľné priamo na komerčnej hodine spolu s nácvikom metodiky a techniky prevedenia.

par terre

Nadstavbové vzdelávanie so sekvenciami na podložke v rámci konceptu PortDeBras. Počas workshop sa učia sekvencie použiteľné priamo na komerčnej hodine spolu s nácvikom metodiky a techniky prevedenia.

ball

Nadstavbové vzdelávanie s fitloptou v rámci konceptu PortDeBras. Počas workshop sa učia sekvencie použiteľné priamo na komerčnej hodine spolu s nácvikom metodiky a techniky prevedenia.

BAR

Nadstavbové vzdelávanie s baletnou tyčou v rámci konceptu PortDeBras. Počas workshop sa učia sekvencie použiteľné priamo na komerčnej hodine spolu s nácvikom metodiky a techniky prevedenia.

 

towel

Nadstavbové vzdelávanie s uterákom v rámci konceptu PortDeBras. Počas workshop sa učia sekvencie použiteľné priamo na komerčnej hodine spolu s nácvikom metodiky a techniky prevedenia.